Học bổng thạc sỹ Đại học Wittenborg

Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg

Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg

Đại học Wittenborg cung cấp 10 học bổng MBA trị giá 5.000€ cho mỗi chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh ở tất cả các ngành. Học bổng sẽ miễn học phí trong 1,5 năm chương trình MBA

Loại chương trình MBA Phí thông thường Học bổng Miễn phí học bổng MBA
MBA Quản lý chung 14.300€ 5.000€ 9.300€
MBA Quản lý Khách sạn 14.300€ 5.000€ 9.300€
MBA đổi mới và doanh nhân 14.300€ 5.000€ 9.300€

Yêu cầu

  • IELTS 6.5, hoặc TOEFL 90
  • GPA 7.5
  • Là cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh
  • Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc

Leave a Reply

Tư vấn trực tiếp