Hệ thống giáo dục Hà Lan

Hà Lan nằm trong top những quốc gia có nền giáo dục chất lượng. Cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả sinh viên quốc tùy thuộc vào sở thích.
Hà Lan nằm trong top những quốc gia có nền giáo dục chất lượng, môi trường học tập quốc tế, chi phí học tập, sinh hoạt vừa phải. Cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả sinh viên quốc tế.

Hệ thống giáo dục của Hà Lan được đánh giá là một trong những hệ thống giáo dục chất lượng nhất thế giới. Theo luật của Hà Lan giáo dục bắt buộc dành cho mọi trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Chương trình tiểu học kéo dài 7 - 8 năm.

Có thể nói chương trình giáo dục phổ thông của Hà Lan có tính định hướng nghề nghiệp rất cao, ngay từ khi kết thúc tiểu học. Chương trình phổ thông trung học cũng rất linh động cho phép học sinh dễ dàng thay đổi định hướng nghề nghiệp trong quá trình học tập.

Hệ thống giáo dục Hà Lan
Hệ thống giáo dục Hà Lan

Sau khi kết thúc tiểu học học sinh có 3 hướng lựa chọn chương trình trung học phổ thông tùy theo con đường học tập dự tính sau này. Học sinh trung học phổ thông theo học chương trình giáo dục hệ 6 năm để đăng ký vào đại học nghiên cứu, hệ 5 năm để vào học đại học khoa học ứng dụng và hệ 4 năm để theo chương trình trung học nghề.

Học sinh tiểu học Hà Lan
Học sinh tiểu học Hà Lan

Đối với học sinh quốc tế đến Hà Lan thường theo học đại học/sau đại học khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông/đại học. Hà Lan có hơn 2.100 khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh tha hồ cho bạn chọn lựa!

Giáo dục đại học ở Hà Lan


Hà Lan duy trì hệ thống đại học song đôi, sinh viên có thể lựa chọn học tại các trường đại học theo hướng nghiên cứu hoặc đại học theo hướng ứng dụng.

Các trường đại học nghiên cứu cung cấp các chương trình giáo dục theo hướng nghiên cứu lý thuyết. Trọng tâm là giáo dục học thuật và nghiên cứu khoa học. Trong tiếng Hà Lan, đại học nghiên cứu được gọi là universiteit.

Trong khi các trường nghiên cứu tập trung về lý thuyết thì các trường đại học khoa học ứng dụng lại tập trung ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn nghề nghiệp. Trong tiếng Hà Lan, đại học ứng dụng được gọi là hogeschool.

Một loại hình trường khác có quy mô nhỏ hơn đó là các viện giáo dục quốc tế cung cấp các khóa học được thiết kế riêng cho sinh viên quốc tế.

Trường trung học Eerde
Trường trung học Eerde

Hệ thống văn bằng ở Hà Lan


Sau khi hoàn thành chương trình đại học sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân. Tương tự sau khi hoàn thành chương trình sau đại học sinh viên sẽ được cấp bằng thạc sĩ.

Ở trường đại học khoa học ứng dụng không có chương trình đào tạo tiến sĩ. Có bằng thạc sĩ muốn học lên tiến sĩ sinh viên phải theo học đại học nghiên cứu.

Loại hình giáo dục Văn bằngThời gian học
Đại học nghiên cứu Cử nhân Nghệ thuật (BA)3 năm
Cử nhân Khoa học (BSc)3 năm
Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA)1 - 2 năm
Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc)1 - 2 năm
Bằng tiến sĩ4 năm
Đại học khoa học ứng dụng Bằng cử nhân (B)4 năm
Bằng thạc sĩ (M)1 - 2 năm
Học viện giáo dục quốc tế Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc)1 - 2 năm
Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA)1 - 2 năm
Bằng tiến sĩ (chỉ có ở 1 học viện)Thời gian học linh hoạt

Tóm lại, Hà Lan có hệ thống giáo dục chất lượng, cơ hội học tập bình đẳng, bằng cấp được quốc tế đánh giá cao, ngày càng nhiều sinh viên quốc tế đến đây học tập.

Đăng ký tư vấn & nhận thông tin học bổng

Bạn muốn du học Hà Lan? Bạn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp? Đăng ký thông tin của bạn bên dưới để nhận được tư vấn hữu ích của chúng tôi.

Đăng ký tư vấn ngay!