-->

Thời hạn nộp hồ sơ du học Hà Lan

Hà Lan tuyển sinh 2 lần mỗi năm vào tháng 2 và tháng 9. Sinh viên Việt Nam đến Hà Lan du học phải nộp hồ sơ trước thời hạn mà nhà trường quy định. Đa số các trường đại học sẽ nhận hồ sơ trước kỳ khai giảng ít nhất 4 tháng. Kỳ khai giảng tháng 9, sinh viên quốc tế phải nộp hồ sơ trước ngày 01/5 hoặc muộn hơn tùy trường.
Các trường đại học Hà Lan tuyển sinh hai lần mỗi năm, lần thứ nhất cho khóa học bắt đầu tháng 2 và lần thứ hai cho khóa học khai giảng tháng 9. Để xin du học Hà Lan bạn phải nộp đơn trước kỳ khai giảng khoảng 6 tháng.

Thời hạn nộp hồ sơ Hà Lan
Nộp hồ sơ du học Hà Lan trước khai giảng 6 tháng

Khóa tháng 9 (học kỳ mùa thu) đa số các trường nhận hồ sơ trước ngày 01/4 và 01/5, một số trường nhận hồ sơ đến ngày 01/6 hoặc muộn hơn. Khóa tháng 9 được xem là khóa học chính, bởi hầu hết các ngành học đều được khai giảng lúc này.

Khoá tháng 2 (học kỳ mùa xuân) đa số các trường nhận hồ sơ trước ngày 01/10 và 01/11, một số ít trường nhận hồ sơ muộn hơn. Khóa học này không có nhiều trường tuyển chương trình đại học mà đa số là chương trình thạc sĩ.

Dưới đây là thời hạn nộp hồ sơ cụ thể của từng trường, bạn liên hệ đại diện tuyển sinh Hà Lan tại Việt Nam ở địa chỉ bên dưới để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục nhập học.

Trường Chương trình Khóa tháng 9 Khóa tháng 2
Khối đại học khoa học ứng dụng
Đại học Khoa học Ứng dụng Avans Ngày 01/6
Đại học Khoa học Ứng dụng Inholland Ngày 01/5
Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys Ngày 15/5 - Ngày 15/6 Ngày 15/11
Đại học Khoa học Ứng dụng HAN Ngày 01/6 Ngày 01/12
Đại học Khoa học Ứng dụng Hanze Ngày 01/6
Trường Quản lý khách sạn The Hague Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 15/6
Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht Ngày 15/6
Đại học Khoa học Ứng dụng HZ Ngày 15/6
Đại học Khoa học Ứng dụng NHTV Breda Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/6
Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion Cử nhân Ngày 16/6 Ngày 22/11
Thạc sĩ Ngày 05/7
Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden Ngày 31/5 Ngày 01/11
Đại học Khoa học Ứng dụng TIO Ngày 01/7 Ngày 01/11 (Khai giảng tháng 01)
Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 31/5
Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg 6-8 tuần trước ngày khai giảng
Đại học Khoa học Ứng dụng Windesheim Ngày 01/7
Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd Cử nhân Ngày 01/5 - Ngày 01/8
Thạc sĩ Ngày 01/5 - Ngày 01/7
Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam (HvA) Ngày 15/3
Trường Khách sạn the Hague Cử nhân Ngày 01/3 (Khai giảng tháng 8) Ngày 01/11
Thạc sĩ Ngày 15/6
Khối đại học nghiên cứu
Đại học Radboud Nijmegen Ngày 01/4 Ngày 01/11
Đại học Tilburg Cử nhân Ngày 01/4 - Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 01/10
Đại học Amsterdam Ngày 01/2 - Ngày 01/5
Đại học Twente Cử nhân Ngày 01/3 - Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/5 Ngày 01/10
Đại học Vrije Amsterdam Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4
Đại học Công nghệ Delft Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 01/10
Đại học Erasmus Rotterdam Cử nhân Ngày 01/4 - Ngày 01/5
Cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế Ngày 15/01
Thạc sĩ Ngày 01/4 - Ngày 01/6
Đại học Leiden Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 15/10 (Khai giảng tháng 01)
Đại học Maastricht Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4 - Ngày 01/5 Ngày 01/10 – Ngày 01/11
Đại học Công nghệ Eindhoven Ngày 01/4 - Ngày 01/5
Đại học Groningen Ngày 01/2 - Ngày 01/6
Đại học Utrecht Cử nhân Ngày 01/4 - Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 01/9
Đại học Wageningen Ngày 01/5 Ngày 01/10
Khối đại học đại cương
Đại học Amsterdam Ngày 01/2 Ngày 01/11
Đại học Utrecht Ngày 01/2 Ngày 15/9
Khối trường kinh doanh
Trường tài chính Duisenberg Thạc sĩ luật Ngày 15/5
Trường Quản trị Maastricht Thạc sĩ Khoa học Quản trị Ngày 01/3
MBA Ngày 01/7
MBA bán thời gian Ngày 01/7 Ngày 01/12
Đại học Thương Mại Nyenrode BBA Ngày 01/7 (Khai giảng tháng 8)
MBA Quốc tế Ngày 15/7 (Khai giảng tháng 10)
Thạc sĩ Khoa học Quản tri Ngày 30/6 (Khai giảng cuối tháng 8)
Trường Kinh doanh Rotterdam Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/5 Ngày 01/11
Trường Kinh doanh TIAS MBA Ngày 21/7 (Khai giảng cuối tháng 9)
Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh Ngày 01/6

Đăng ký tư vấn và nhận thông tin học bổng

Bạn muốn du học Hà Lan? Bạn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp? Đăng ký thông tin của bạn bên dưới để nhận được tư vấn hữu ích từ chúng tôi. Miễn phí tư vấn. Miễn phí dịch vụ!
Đăng ký tư vấn ngay!

(Ở mục '4. Quốc gia quan tâm du học', nhớ chọn 'Hà Lan')

Hotline
-->