-->

Xếp hạng các trường đại học Hà Lan 2020

Các trường đại học Hà Lan nằm trong danh sách các bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu thế giới năm 2018.
Có nhiều bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới được công bố hàng năm bởi những tổ chức xếp hạng uy tín. Trong số này có 3 bảng xếp hạng đại học phổ biến là Times Higher Education, QS và AWRU. Mỗi bảng xếp hạng đều dựa trên những tiêu chí đánh giá riêng. Các tiêu chí này thường xuyên thay đổi để phù hợp với tình hình giáo dục trên toàn thế giới.

Roeterseiland campus
Khu học xá Roeterseiland của Đại học Amsterdam

Dưới đây là những trường đại học Hà Lan có tên trong danh sách những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2018.

1 Xếp hạng Times Higher Education 


Xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education là bảng xếp hạng các trường đại học, cao đẳng trên toàn thế giới bởi tạp chí Times Higher Education của Anh Quốc. Bảng xếp hạng này được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Thứ hạng Hà Lan Thứ hạng thế giới Tên trường
1. 59 Đại học Amsterdam (University of Amsterdam)
2. 63 Đại học Công nghệ Delft (Delft University of Technology)
3. 64 Đại học Wageningen (Wageningen University & Research)
4. 67 Đại học Leiden (Leiden University)
5. 68 Đại học Utrecht (Utrecht University)
6. 72 Đại học Erasmus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam)
7. 83 Đại học Groningen (University of Groningen)
8. 103 Đại học Maastricht (Maastricht University)
9. 122 Đại học Radboud Nijmegen (Radboud University Nijmegen)
10. 141 Đại học Công nghệ Eindhoven (Eindhoven University of Technology)
11. 165 Đại học Vrije Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam)
12. 179 Đại học Twente (University of Twente)
13. 195 Đại học Tilburg (Tilburg University)

2 Xếp hạng QS World University Rankings 


Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds, Anh Quốc. Đây cũng được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Thứ hạng Hà Lan Thứ hạng thế giới Tên trường
1. 54 Đại học Công nghệ Delft (Delft University of Technology)
2. 58 Đại học Amsterdam (University of Amsterdam)
3. 104 Đại học Công nghệ Eindhoven (Eindhoven University of Technology)
4. 109 Đại học Utrecht (Utrecht University)
5. 109 Đại học Leiden (Leiden University)
6. 113 Đại học Groningen (University of Groningen)
7. 124 Đại học Wageningen (Wageningen University)
8. 147 Đại học Erasmus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam)
9. 179 Đại học Twente (University of Twente)
10. 200 Đại học Maastrict (Maastricht University)
11. 204 Đại học Radboud (Radboud University)
12. 218 Đại học Vrije Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam)
13. 357 Đại học Tilburg (Tilburg University)

3 Xếp hạng ARWU 


Bảng xếp hạng ARWU hay còn gọi là Bảng xếp hạng Thượng Hải được công bố hàng năm bởi Shanghai Ranking Consultancy. Bảng xếp hạng này ra đời năm 2003, trước đây được công bố bởi trường Đại học Giao thông Thượng Hải.

Thứ hạng thế giới Tên trường Thứ hạng Hà Lan
47 Đại học Utrecht (Utrecht University) 1
59 Đại học Groningen (University of Groningen) 2
73 Đại học Erasmus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam) 3
88 Đại học Leiden (Leiden University) 4
101-150 Đại học Radboud Nijmegen (Radboud University Nijmegen) 5-8
101-150 Đại học Amsterdam (University of Amsterdam) 5-8
101-150 Đại học Wageningen (University of Wageningen) 5-8
101-150 Đại học VU Amsterdam (VU University Amsterdam) 5-8
151-200 Đại học Công nghệ Delft (Delft University of Technology) 9
201-300 Đại học Maastricht (Maastricht University) 10
301-400 Đại học Eindhoven (Eindhoven University of Technology) 11-12
301-400 Đại học Twente (University of Twente) 11-12

Đăng ký tư vấn và nhận thông tin học bổng

Bạn muốn du học Hà Lan? Bạn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp? Đăng ký thông tin của bạn bên dưới để nhận được tư vấn hữu ích từ chúng tôi. Miễn phí tư vấn. Miễn phí dịch vụ!
Đăng ký tư vấn ngay!

(Ở mục '4. Quốc gia quan tâm du học', nhớ chọn 'Hà Lan')

Hotline
-->