-->

Danh sách các trường đại học Hà Lan

Hà Lan có hệ thống đại học song đôi, sinh viên có thể lấy bằng đại học và sau đại học theo hướng nghiên cứu tại các trường đại học nghiên cứu hoặc theo hướng ứng dụng tại các trường đại học khoa học ứng dụng. Danh sách các trường đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng của Hà Lan.
Hà Lan duy trì hệ thống đại học song đôi. Sau khi kết thúc chương trình trung học phổ thông học sinh có thể ghi danh vào đại học theo một trong hai hướng, hướng nghiên cứu lý thuyết và hướng thực hành ứng dụng. Hướng nghiên cứu lý thuyết sẽ học ở các trường đại học nghiên cứu. Hướng thực hành ứng dụng sẽ học ở các trường đại học khoa học ứng dụng.

Nội dung chính của bài viết này:

Danh sách đại học nghiên cứu
Danh sách đại học khoa học ứng dụng
Hệ thống văn bằng ở Hà Lan

Danh sách đại học nghiên cứu


Đại học nghiên cứu, trong tiếng Hà Lan được gọi là universiteit, cung cấp các chương trình giáo dục nặng về lý thuyết, học thuật và nghiên cứu khoa học. Đại học nghiên cứu cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

STT Tên trường Địa điểm
1 Đại học Công nghệ Delft (Delft University of Technology) Delft
2 Đại học Công nghệ Eindhoven (Eindhoven University of Technology) Eindhoven
3 Đại học Eramus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam) Rotterdam
4 Đại học Leiden (Leiden University) Leiden
5 Đại học Maastricht (Maastricht University) Maastricht
6 Đại học Kinh doanh Nyenrode (Nyenrode Business Universiteit) Breukelen
7 Đại học Mở (Open University) Heerlen
8 Đại học Radbound Nijmegen (Radboud University Nijmegen) Nijmegen
9 Đại học Thần học Tin Lành (The Protestant Theological University) Amsterdam
10 Trường Kinh doanh TIAS (TIAS School for Business and Society) Tilburg
11 Đại học Tilburg (Tilburg University) Tilburg
12 Đại học Amsterdam (University of Amsterdam) Amsterdam
13 Đại học Groningen (University of Groningen) Groningen
14 Đại học Nghiên cứu Nhân văn (University of Humanistic Studies) Utrecht
15 Đại học Twenter (University of Twente) Enschede
16 Đại học Utrecht (Utrecht University) Utrecht
17 Đại học VU Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) Amsterdam
18 Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen (Wageningen University and Research Centre) Wageningen

Đại học Tilburg
Đại học Tilburg


Trở về nội dung chính

Danh sách đại học khoa học ứng dụng


Đại học khoa học ứng dụng, trong tiếng Hà Lan gọi là hogeschool, cung cấp các chương trình học tập theo hướng ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn nghề nghiệp.

Đại học khoa học ứng dụng chỉ cấp bằng đại học và thạc sĩ. Sinh viên có bằng thạc sĩ muốn học lên tiến sĩ phải chuyển sang học tập ở những trường đại học nghiên cứu.

STT Tên trường Địa điểm
1 Đại học Khoa học Ứng dụng Aeres (Aeres University of Applied Sciences) Almere
2 Trường Nghệ thuật Amsterdam (Amsterdam School of the Arts) Amsterdam
3 Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam (Amsterdam University of Applied Sciences) Amsterdam
4 Học viện Nghệ thuật ArtEZ (ArtEZ Institute of the Arts) Zwolle
5 Đại học Khoa học Ứng dụng Avans (Avans Hogeschool, University of Applied Sciences) Hertogenbosch
6 Trường Kinh doanh Hà Lan (Business School Netherlands) Buren
7 Trường Kinh doanh Notenboom (Business School Notenboom) Eindhoven, Hilversum, Maastricht
8 Đại học Khoa học Ứng dụng Christelijke Ede (Christelijke Hogeschool Ede) Ede
9 Đại học Khoa học Ứng dụng Thiên Chúa Giáo (Christian University of Applied Sciences) Ede
10 Đại học Nghệ thuật Codart (Codarts, University for the Arts) Rotterdam
11 Học viện Thế kế Eindhoven (Design Academy Eindhoven) Eindhoven
12 Đại học Khoa học Ứng dụng Driestar (Driestar Hogeschool) Gouda
13 Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys (Fontys University of Applied Sciences) Eindhoven, Tilburg, Venlo
14 Học viện Gerrit Rietveld (Gerrit Rietveld Academie) Amsterdam
15 Đại học Khoa học Ứng dụng HAN (HAN University of Applied Sciences) Arnhem, Nijmegen
16 Đại học Khoa học Ứng dụng Hanze (Hanze University Groningen, University of Applied Sciences) Groningen
17 Đại học Khoa học Ứng dụng HAS Den Bosch (HAS Den Bosch University of Applied Sciences) Hertogenbosch
18 Đại học Nghệ thuật Utrecht (HKU University of the Arts Utrecht) Utrecht
19 Đại học Khoa học Ứng dụng HU Utrecht (HU University of Applied Sciences Utrecht) Utrecht
20 Đại học Khoa học Ứng dụng HZ (HZ University of Applied Sciences) Vlissingen
21 Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague (Hotelschool The Hague) Den Haag
22 Đại học Khoa học Ứng dụng Inholland (Inholland University of Applied Sciences) Amsterdam, Diemen, Delft, Haarlem, The Hague
23 Học viện Đào tạo Giáo viên Katholieke Pabo Zwolle (Katholieke Pabo Zwolle, Teacher Training Institute) Zwolle
24 Đại học Kinh Doanh Nyenrode (Nyenrode Business Universiteit) Breukelen
25 Đại học Khoa học Ứng dụng NHL (NHL University of Applied Sciences) Leeuwarden, West-Terschelling, Groningen, Zwolle, Leeuwarden
26 Đại học Khoa học Ứng dụng NHTV Breda (NHTV Breda University of Applied Sciences) Breda
27 Đại học Khoa học Ứng dụng Rotterdam (Rotterdam University, University of Applied Sciences) Rotterdam
28 Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Saxion University of Applied Sciences) Enschede, Deventer, Apeldoorn
29 STC-Group Rotterdam
30 Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden (Stenden University of Applied Sciences) Leeuwarden
31 Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague (The Hague University of Applied Sciences) The Hague
32 Đại học Khoa học Ứng dụng TIO (TIO University of Applied Sciences) Utrecht, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Hengelo, Rotterdam
33 Đại học Khoa học Ứng dụng Leiden (University of Applied Sciences Leiden) Leiden
34 Trường Nghệ thuật HUK University of the Arts, The Hague The Hague
35 Đại học Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein (Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences) Leeuwarden
36 Đại học Khoa học Ứng dụng Webster (Webster University, University of Applied Sciences) Leiden
37 Đại học Khoa học Ứng dụng Windesheim (Windesheim University of Applied Sciences) Zwolle
38 Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg (Wittenborg University of Applied Sciences) Apeldoorn, Amsterdam
39 Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd (Zuyd University of Applied Sciences) Heerlen

Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys
Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys


Trở về nội dung chính

Hệ thống văn bằng ở Hà Lan


Loại hình giáo dục Văn bằngThời gian học
Đại học nghiên cứu Bằng tiến sĩ4 năm
Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc)1 - 2 năm
Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA)1 - 2 năm
Cử nhân Khoa học (BSc)3 năm
Cử nhân Nghệ thuật (BA)3 năm
Đại học khoa học ứng dụng Bằng thạc sĩ (M)1 - 2 năm
Bằng cử nhân (B)4 năm
Học viện giáo dục quốc tế Bằng tiến sĩ (chỉ có ở 1 học viện)Thời gian học linh hoạt
Bằng thạc sĩ Khoa học (MSc)1 - 2 năm
Bằng thạc sĩ Nghệ thuật (MA)1 - 2 năm

Đăng ký tư vấn và nhận thông tin học bổng

Bạn muốn du học Hà Lan? Bạn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp? Đăng ký thông tin của bạn bên dưới để nhận được tư vấn hữu ích từ chúng tôi. Miễn phí tư vấn. Miễn phí dịch vụ!
Đăng ký tư vấn ngay!

(Ở mục '4. Quốc gia quan tâm du học', nhớ chọn 'Hà Lan')

Hotline
-->